Ledertræning

Du kan ikke læse dig til at blive en bedre leder, du kan højst hente inspiration til hvordan. Ledelse er det, du gør i praksis – din adfærd.

Derfor tager Lead udgangspunkt i din praksis, hvad du gør rigtigt og forkert, samt hvordan du kan gøre det bedre i fremtiden.

Lead er et grundigt gennemprøvet koncept, som mange hundrede ledere har været igennem, men det er ikke konceptet, der gør det alene. Konceptet giver dig den rette inspiration, og får dig til at reflektere over de rigtige ting, men det, der fuldender forløbet er den personlige sparring. Det er nemlig der, vi omsætter teori til praksis og får sat handling bag ordene.

Efter gennemførsel af kurset udstedes et diplom.

Kontakt mig ved interesse og køb af nedenstående kaptitler.

KAP. 1
Sparring 1: Min vision for ledelse

• Mit ledelsesfundament
• Mine idealer og værdier
• Ledelsesvision og –mål

Udbytte:
Fundamentet for al god ledelse er, at du har gjort dig klart, hvilken leder du ønsker at være. Det fundament bygger vi i sparring 1.
(I alt 15 sider)

KAP. 2
Sparring 2: Min ledelsesstil

• Hvad er god ledelse?
• De forskellige lederstile
• Udviklingsretning for din lederstil

Udbytte:
God ledelse er kontekstafhængig. God ledelse opstår, når der er et match mellem det, du vil, det dine medarbejdere vil, og det din chef/virksomheden vil. Det krydsfeldt afdækker vi i sparring 2, så du på den baggrund får et overblik over, hvad god ledelse er for dig i din virksomhed.
(I alt 21 sider)

KAP. 3
Sparring 3: Personlig ledelse

• Kommunikation
• Personlig effektivitet
• Stresshåndtering

Udbytte:
Du får værktøjer til at holde dig ude af stresscirklen og bevare dit overblik.
(I alt 24 sider)

KAP. 4
Sparring 4: Personaleledelse

• Situationsbestemt ledelsesadfærd
• Hvad motiverer dine medarbejderne
• Din adfærd/medarbejdernes motivation

Udbytte:
Vi analyserer 3-4 af dine medarbejdere og finder ud af, hvad der skal til for at de yder det maksimale. Øvelsen klæder dig på til selv at lave analysen fremover på flere medarbejdere.
(I alt 26 sider)

KAP. 5
Sparring 5: Midtvejsevaluering
Ledelsesevaluering

• Kan resultaterne ses i organisationen
• Evaluering og tilpasning af forløbet

Udbytte:
Vi laver en status på din indsats, dine resultater, vores samarbejde, og om resultaterne kan ses i organisationen. Hvis der er behov for det, justerer vi ind til resten af forløbet.
(I alt 10 sider)

KAP. 6
Sparring 6: Effektfuld coaching

• Coaching som lederstil
• Hvornår virker coaching
• Konflikthåndtering

Udbytte:
Du bliver klædt på til at anvende coaching som et stærkt ledelsesværktøj, men du bliver også bevidst om, hvornår du ikke skal anvende coaching.
(I alt 29 sider)

KAP. 7
Sparring 7: Ledelse af team

• Opbygning og udvikling af et team
• High performance team
• Temaledelse

Udbytte:
Du får værktøjer til at opbygge og lede et team, og du bliver bevidst om, hvilken kultur der skaber high performance teams.
(I alt 29 sider)

KAP. 8
Sparring 8: Ledelsesstrategier

• Hvad er strategi og hvordan opbygges den
 Lederens rolle ifb. Opbygning af en strategi
• Eksekvering af strategi

Udbytte:
Hvordan udformer man en strategi der virker og ikke mindst, hvordan eksekverer man på en strategi. Du får ikke det sorte bælte i strategi, men du får værktøjer til at kunne påbegynde en strategisk proces.
(I alt 48 sider)

KØB LEDERTRÆNINGSFORLØBET

Metode

Forløbet er bygget op omkring 3 læringsniveauer:

1 – Personlig ledelse: 3 kapitler og 3 individuellesparringer
2 – Personale ledelse: 3 kapitler og 3 individuellesparringer
3 – Virksomhedsledelse: 1 kapitel og 1 individuelsparring.

Vælger man hele forløbet, er der 8 sparringer i alt, da der følger en midtvejsevaluering med.

Den samlede pakke koster kr. 47.980 + moms, ekskl. kørsel og personprofil.

Hele forløbet strækker sig over ca. 8 mdr. med 8 sparringer,og hver sparring fungerer på følgende måde:

• Læs og besvar et kapitel.
• Individuel sparring hvor teori omsættes til handling.
• 1 mdr. til at føre handlingerne ud i livet indennæste sparring.

På den måde sikrer vi, at du får de relevante værktøjer. Du modtager den rette sparring til, hvordan værktøjerne skal anvendes, og der bliver fulgt op på, at du får anvendt værktøjerne korrekt. Samtidig har vi tiden i vores favør, hvilke er vigtigt, når vi taler om ændring af adfærd.

Hvert kapitel/sparring kan godt stå alene, så du ha rmulighed for at plukke i forløbet, og måske kun købe et kapitel med sparring.