Strategieksekvering

Strategieksekvering er en af de sværeste discipliner, der er i faget ledelse. Det er let at udarbejde en strategi, og det er let at få den til at se godt ud på papiret.

Problemerne begynder at opstå når vi skal have andre til at løbe efter den, og der er mange faldgrupper:

• Har vi udarbejdet den rigtige strategi – giver den mening?
• Har vi udarbejdet en strategi, der er egnet til at blive kommunikeret, eller er den så avanceret at ingen kan forstå den?
• Har de rigtige mennesker været involveret i udarbejdelsen af strategien?
• Hvordan får vi skabt commitment til strategien?
• Hvordan følger vi op på, at vi rent faktisk følger strategien?
• Hvem gør hvad og hvornår?
• Hvor meget må det koste at eksekvere på strategien?
• Osv….

Spørgsmålene er mange, og der er ALDRIG et entydig svar på spørgsmålene. Det handler i høj grad om erfaring og jeg kan tilbyde dig at trække på min erfaring….

Jeg arbejder ud fra nedenstående model:

Ovenstående model kan bruges til at synliggøre udfordringerne med eksekvering af strategier. Problemet er tit og ofte, at der ikke er forståelse for hvad strategien betyder i praksis, så den enkelte ved ikke hvad der forventes af ham ”afklaring”
Afklaringen skal styrkes i de 2 ”MWI” knudepunkter (udvikling/trykprøvning)

• I knudepunktet ”udvikling” skal man beslutte hvilke 3-5 Must Win-Battles der skal udkæmpet for at indfri strategien
• I knudepunktet ”trykprøvning” skal den enkelte mellemleder definere hvilke 3-5 Must Win-Battles han skal udkæmpe for at indfri sin del af strategien.

Let´s Lead kan hjælpe med at facilitere ovenstående afklaring.
For at styrke motivationen er det en god ide at overveje hvad det må koste at eksekvere på strategien. Kan der udformes nogle bonusmål som kan sætte fart på eksekveringen, så er det klart at foretrække. De 2 lodrette streger i modellen skal symbolisere dette, således modellen leder tankerne hen på et $ tegn.

Direktionen og mellemlederne skal understøttes i dialogen omkring udvikling af strategien.
Mellemlederen skal tilføres personlig indsigt på egne styrkepositioner og svagheder i forhold til at eksekvere strategien.